Couleur 1
Ventes en gros        et au détail            
Bán sỉ Bán lẻ         
Wholesales   and retail            
Our address : 31 Tong Huu Dinh – Thao Dien Ward – District 2 – Ho Chi Minh City
Hải sản dĩa:  cho 2 người
“Fisherman” platter
“All Oysters”
 “Bistro”
“All Crustaceans”
“Imperial” platter
“Royal” platter
Giáp xác Ṣ - Ốc Thân mềm Cá Chế biến sẵn Trang chủ Giới thiệu công ty Chuyên môn Sản phẩm Tin túc Tuyển dụng Liên hệ